Brannprosjektering

Vi utfører brannprosjektering.

Ved brannprosjektering i byggesaker leverer vi alt som ligger inn under vårt ansvar som ansvarlig prosjekterende, herunder:

  • erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
  • brannkonsept / brannsikkerhetskonsept
  • branntekniske tegninger (basert på byggesakstegninger)
  • tilrettelegging for obligatorisk uavhengig kontroll (gjelder kun ved prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3)
Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn
×