Rådgivende Ingeniør

Vi er et norsk og internasjonalt selskap med bred fagkompetanse og lang erfaring på alle de områdene vi tilbyr våre tjenester. Fokus på riktige løsninger, innarbeidede rutiner og kostnadskontroll gir høy gjennomføringsevne.

Ingeniørtjenester

 • Arkitektur

  Arkitektur

  Vi påtar oss ansvaret for arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner. Dette omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak...

  Les mer
   
 • Ansvarlig søker

  Ansvarlig søker

  Vi påtar oss ansvaret som ansvarlig søker. Søker har en sentral rolle i et tiltak ved å være tiltakshavers representant overfor kommunen...

  Les mer
   
 • Brannprosjektering

  Brannprosjektering

  Ved brannprosjektering i byggesaker leverer vi alt som ligger inn under vårt ansvar som ansvarlig prosjekterende, herunder...

  Les mer
   
 • Bygningsfysikk

  Bygningsfysikk

  Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for fagområdene energi, strålingsmiljø, lyd og fukt...

  Les mer
   
 • Geoteknikk mann foran jordhaug

  Geoteknikk

  Vi utfører geoteknisk prosjektering og prosjektering av grunnarbeider. Med solid erfaring og bruk av ny teknologi tilrettelegger vi for byggegrop med spunt, og/eller RD stålpæling...

  Les mer
   
 • Konstruksjonsikkerhet

  Konstruksjonssikkerhet

  Prosjektering av bærende konstruksjoner utføres på alle nivåer fra programmering, prosjektforslag og overstatisk beregning til tilsyn og oppfølging av prosjekter...

  Les mer
   
 •  
 • Overvannshåndtering

  Overvannshåndtering

  V planlegger og prosjekterer overvannshåndtering for små og store områder, og vi gjør det som en integrert del av utbyggingsprosjekter...

  Les mer
   
 • ROS-analyse

  ROS-analyse

  Vi kan gjennomføre ROS-analyser i tilknytning til alle typer plan- og utbyggingsoppgaver...

  Les mer
   
 •  
 •  
 • Ventilasjon

  Ventilasjon

  Vi prosjekterer ventilasjon for bolig og næring. God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs.

  Les mer
×