Sanitærinstallasjoner og VA

Prosjektering omfatter plassering av sanitærutstyr med tilhørende rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger.

Vi utferdiger og prosjekterer VA-nett og infrastruktur i forbindelse med bolig -og næringsarealer. I byggeprosjekter leverer Inoventio rådgivningstjenester for komplette VVS-tekniske og VA- tekniske løsninger gjennom alle faser fra skisseprosjekt til ferdig bygg.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language