Brannprosjektering

Ikke spar på sikkerheten - bruk en ekspert

Vi utfører brannprosjektering.

Ved brannprosjektering i byggesaker leverer vi alt som ligger inn under vårt ansvar som ansvarlig prosjekterende, herunder:

  • erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
  • brannkonsept / brannsikkerhetskonsept
  • branntekniske tegninger (basert på byggesakstegninger)
  • tilrettelegging for obligatorisk uavhengig kontroll (gjelder kun ved prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3)

 

Brannreglene i byggteknisk forskrift gjelder både når nybygg bygges og når en bolig deles av fra noe annet. De gjelder også når bruken av et bygg eller en del av et bygg endres, for eksempel når et butikklokale blir gjort om til bolig eller omvendt. 

Les mer på Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn
×