Overvannshåndtering

Ingeniørfirmaet Inoventio Engineering AS er inndraget i saken for utferdigelse av en allerede prosjektert overvannshåndtering. Eksisterende prosjektering inneholder en del uavklarede situasjoner. Dette inkluderer overvann, takvann og drensvann.

Planlegging

Vi planlegger og prosjekterer overvannshåndtering for små og store områder, og vi gjør det som en integrert del av utbyggingsprosjekter. Vi utarbeider planer, gjennomfører beregninger, utarbeider modeller og prosjekterer klimatilpassede løsninger.

Søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.»

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn
×