Ingeniørtjenester

 • Arkitektur

  Arkitektur

  Vi påtar oss ansvaret for arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner. Dette omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak...

  Les mer
   
 • Ansvarlig søker

  Ansvarlig søker

  Vi påtar oss ansvaret som ansvarlig søker. Søker har en sentral rolle i et tiltak ved å være tiltakshavers representant overfor kommunen...

  Les mer
   
 • Brannprosjektering

  Brannprosjektering

  Ved brannprosjektering i byggesaker leverer vi alt som ligger inn under vårt ansvar som ansvarlig prosjekterende, herunder...

  Les mer
   
 • Bygningsfysikk

  Bygningsfysikk

  Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for fagområdene energi, strålingsmiljø, lyd og fukt...

  Les mer
   
 • Geoteknikk mann foran jordhaug

  Geoteknikk

  Vi utfører geoteknisk prosjektering og prosjektering av grunnarbeider. Med solid erfaring og bruk av ny teknologi tilrettelegger vi for byggegrop med spunt, og/eller RD stålpæling...

  Les mer
   
 • Konstruksjonsikkerhet

  Konstruksjonssikkerhet

  Prosjektering av bærende konstruksjoner utføres på alle nivåer fra programmering, prosjektforslag og overstatisk beregning til tilsyn og oppfølging av prosjekter...

  Les mer
   
 •  
 • Overvannshåndtering

  Overvannshåndtering

  V planlegger og prosjekterer overvannshåndtering for små og store områder, og vi gjør det som en integrert del av utbyggingsprosjekter...

  Les mer
   
 • ROS-analyse

  ROS-analyse

  Vi kan gjennomføre ROS-analyser i tilknytning til alle typer plan- og utbyggingsoppgaver...

  Les mer
   
 •  
 •  
 • Ventilasjon

  Ventilasjon

  Vi prosjekterer ventilasjon for bolig og næring. God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs.

  Les mer
×