Geoteknikk

Geoteknisk prosjektering og prosjektering av grunnarbeider

Vi utfører geoteknisk prosjektering og prosjektering av grunnarbeider. Med solid erfaring og bruk av ny teknologi tilrettelegger vi for byggegrop med spunt, og/eller RD stålpæling. Metodebruken avgjøres etter nøye vurdering av tomtens grunnforhold.

Fagområdet geoteknikk omfatter:

  • Grunnundersøkelser
  • Kartlegging av grunnforhold med hensyn til forurensing
  • Utarbeide grunndata for fundamentering
  • Sikringstiltak for bygg, anlegg eller konstruksjon.

På bakgrunn av foreliggende grunndata, skal det stipuleres risiko ved grunnforhold, beregnes bæreevne, stabilitet og setninger, samt forslag til fundamentering.

Ved påvist dårlige grunnforhold omfatter oppgaven utarbeidelse av eventuelt konsept for utbedring av bæreevne og stabilitet, samt sikringstiltak på byggeplassen og område utenfor.

Ved påvist forurensing i grunnen skal det i henhold til forurensningsforskriften utarbeides tiltaksplan for terrenginngrepet.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language