Støyprosjektering / Akustikk

Lyddemping, støyprosjektering og akustikk

Vi utfører støyprosjektering inkludert måling av støy ved bruk av NTI Audio XL2 måler og klasse 1 mikrofon.

 

Introduksjon til lyddempings-tjenester

Inoventio står i spissen for akustiske løsninger, og vår dyptgående kompetanse dekker alle aspekter av støyreduksjon og vibrasjonshåndtering. Vår tilnærming begynner fra de tidligste planleggingsfasene og strekker seg til den endelige implementeringen av lyddempende tiltak som støyskjermer og optimalisering av bygningsfasader. Vårt mål er å designe løsninger som møter de strengeste krav til lydisolasjon og akustisk komfort.

Hos Inoventio forstår vi viktigheten av et godt lydmiljø, enten det er i kommersielle bygg, kontorer eller private hjem. Våre spesialiserte tjenester innen lyddemping og akustikk sikrer at dine rom ikke bare oppfyller estetiske krav, men også funksjonelle behov for ro og konsentrasjon. Ved hjelp av avansert teknologi som NTI Audio XL2 meter og klasse 1-mikrofoner, tilbyr vi presis støyprosjektering og lydmålinger for alle typer prosjekter.

NTI Audio XL2Akustisk rådgiver, ofte omtalt i byggeprosjekter som RIA/RIAku, utfører rådgivningsoppdrag innen akustikkfaget på tilsvarende måte som bl.a. brannrådgiver og byggherrerådgiver, dvs. hovedsakelig premissrådgivning. Det anbefales at akustisk rådgiver knyttes til prosjektet så tidlig som mulig, slik at byggherre får et tidlig nok underlag for å ta endelig beslutning med hensyn til å oppnå et prosjekt med god funksjonalitet, lavt energiforbruk, og kostnadseffektive løsninger.

Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd.

 

Førsteklasses måling og analyse

Inoventio benytter toppmoderne utstyr som NTI Audio XL2 måler og klasse 1 mikrofon for å utføre nøyaktige lydmålinger som grunnlag for våre anbefalinger. Vår tilnærming sikrer at vi identifiserer og adresserer de spesifikke utfordringene i dine lokaler, enten det er gjennom lydabsorberende bilder, lyddempende veggdekor, eller mer omfattende løsninger som lydisolerende veggplater.

Vår ekspertise inkluderer avansert modellering og beregning av støy fra alle typer transportmidler. Vi bruker anerkjente metoder for å visualisere støyeffekter og foreslå tiltak som kan integreres i både nye og eksisterende strukturer. Vår prosjektering av fasadekonstruksjoner tar hensyn til alle potensielle støykilder for å sikre at våre løsninger er både funksjonelle og estetisk tiltalende.

 

Fra planlegging til realisering

Inoventio er aktivt involvert gjennom hele prosjektets løp – fra initielle konsekvensutredninger til detaljert teknisk design. Vi fokuserer på å identifisere og implementere de mest effektive lyddempende tiltakene basert på spesifikke krav og betingelser i hvert enkelt prosjekt. Dette sikrer ikke bare etterlevelse av lovpålagte krav, men også at sluttpresultatet gir optimal brukerkomfort.

 

Presise lydmålinger for dokumentasjon

Inoventio utfører grundige lydmålinger for å verifisere lydnivåer før og etter at støyreduserende tiltak har blitt implementert. Vi holder oss til de strengeste norske standarder for nøyaktighet, og sikrer at alle våre dokumenter er pålitelige og i tråd med juridiske krav.

 

Tilpassede løsninger for støyproblemer

Vår tilnærming er alltid skreddersydd:

  • Vi utfører kartlegginger og risikoanalyser for støyeksponerte områder.
  • Vi designer og prosjekterer løsninger for støybarrierer og fasadeforbedringer, tilpasset både den akustiske effekten og det arkitektoniske uttrykket.
  • Våre tjenester inkluderer også hjelp med søknader og dokumentasjon for byggetillatelser knyttet til støyreduksjon.

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva er fordelene med lyddemping?

Lyddemping kan forbedre alt fra lydkvaliteten i et rom til generell livskvalitet ved å redusere stress og øke konsentrasjonen. Det er essensielt i åpne kontorlandskap, i utdanningsinstitusjoner, og i hjemmet for å skape en mer behagelig og produktiv atmosfære.

Hva er de primære fordelene med å investere i profesjonelle lyddempingstiltak?

Investering i lyddemping øker ikke bare komforten; det kan også forbedre eiendommens verdi og beskytte mot helseskader forårsaket av støyforurensning. Våre løsninger er designet for å skape stille og produktive miljøer som oppfyller både funksjonelle og regulatoriske krav.

Hvordan bestemmer dere hvilke støydempende tiltak som er nødvendige?

Vårt team vurderer støykildens type og intensitet, lokasjonens spesifikke forhold og klientens spesielle behov. Basert på denne grundige analysen, utvikler vi løsninger som er både effektive og estetisk passende for omgivelsene.

Hvor lang tid tar det å sette i verk støydempingstiltak?

Tidsrammen kan variere avhengig av prosjektets omfang og de spesifikke løsningene som implementeres. Vår prosjektledelse fokuserer på effektivitet og sikrer at prosjektene fullføres med minimal forstyrrelse for daglig aktivitet.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

Inoventio Consulting AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language