Støyprosjektering / Akustikk

Vi utfører støyprosjektering inkludert måling av støy ved bruk av NTI Audio XL2 måler og klasse 1 mikrofon.

NTI Audio XL2Akustisk rådgiver, ofte omtalt i byggeprosjekter som RIA/RIAku, utfører rådgivningsoppdrag innen akustikkfaget på tilsvarende måte som bl.a. brannrådgiver og byggherrerådgiver, dvs. hovedsakelig premissrådgivning. Det anbefales at akustisk rådgiver knyttes til prosjektet så tidlig som mulig, slik at byggherre får et tidlig nok underlag for å ta endelig beslutning med hensyn til å oppnå et prosjekt med god funksjonalitet, lavt energiforbruk, og kostnadseffektive løsninger.

Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd.

INOVENTIO

Rådgivende ingeniører

Informasjon om selskapet

INOVENTIO ARCHITECTURE & ENGINEERING AS

Org nr: 924 522 550

Facebook

Select your language