Kontroll og uavhengig kontroll

Vi gjennomfører kontroller innen følgende ansvarsområder:

  • fuktsikring
  • lufttetthet inkl. måling
  • geoteknikk
  • konstruksjonsikkerhet
  • bygningsfysikk
  • støy
  • overvannshåndtering
  • ROS-analyse
Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn
×